Προσωρινοί Αξιολογικοί Πίνακες και Πίνακες Μοριοδότησης Υποψηφίων Συνεργατών για το Β΄ Εξάμηνο του ΠΕΣΥΠ ακαδ. έτους 2016-17 για τη ΛΙΒΑΔΕΙΑ.

Αναλυτικός Αξιολογικός Πίνακας Υποψηφίων Συνεργατών για το Β΄ Εξάμηνο του ΠΕΣΥΠ ακαδ. έτους 2016-17 για τη ΛΙΒΑΔΕΙΑ “Εισαγωγή στην Επαγγελματική Αξιολόγηση και Ψυχομετρία“.

Αναλυτικός Αξιολογικός Πίνακας Υποψηφίων Συνεργατών για το Β΄ Εξάμηνο του ΠΕΣΥΠ ακαδ. έτους 2016-17 για τη ΛΙΒΑΔΕΙΑ “Συμβουλευτική και Οικογένεια“.

Αναλυτικός Αξιολογικός Πίνακας Υποψηφίων Συνεργατών για το Β΄ Εξάμηνο του ΠΕΣΥΠ ακαδ. έτους 2016-17 για τη ΛΙΒΑΔΕΙΑ “Συμβουλευτική στη Δια βίου Ανάπτυξη

Διαδικασία Ενστάσεων

Vapormax