Σπουδές

Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ)

Κανονισμός Σπουδών ΕΠΠΑΙΚ 2022-23

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο ΕΠΠΑΙΚ 2022-23

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο ΠΕΣΥΠ 2022-23

Κανονισμός Σπουδών ΕΠΠΑΙΚ 2015-2016

Κανονισμός Λειτουργίας ΕΠΠΑΙΚ 2016-2017

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο ΕΠΠΑΙΚ 2017-2018

Πρόγραμμα σπουδών ΕΠΠΑΙΚ 

Περιγράμματα Μαθημάτων ΕΠΠΑΙΚ

Οδηγίες  Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΠΑΙΚ

 

Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)

 

Παρουσίαση προγράμματος  ΠΕΣΥΠ

Πρόγραμμα Σπουδών ΠΕΣΥΠ

Κανονισμός Σπουδών ΠΕΣΥΠ

Τροποποίηση Πιστωτικών Μονάδων και Φόρτου Εργασίας Μαθημάτων ΠΕΣΥΠ

Χρονοδιάγραμμα Λειτουργίας ΠΕΣΥΠ 2017-2018

Χρονοδιάγραμμα Λειτουργίας ΠΕΣΥΠ 2016-2017

Χρονοδιάγραμμα Λειτουργίας ΠΕΣΥΠ 2015-2016

Χρονοδιάγραμμα Λειτουργίας ΠΕΣΥΠ 2014-2015

Χρονοδιάγραμμα Λειτουργίας ΠΕΣΥΠ 2013-2014

Χειμερινό Ωρολόγιο Πρόγραμμα Mαθημάτων  2013- 2014