Προκηρύξεις

08.06.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) για το ακαδ. έτος 2023-2024

08.06.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) για το ακαδ. έτος...

08.06.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) για το ακαδ. έτος 2023-2024

08.06.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) για το ακαδ. έτος...

16.07.2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμβάσεις πρόσθετης απασχόλησης με προσωπικό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για τις ανάγκες του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) για το ακαδ. έτος 2018-19

16.07.2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για...

13.04.2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ανάθεσης διδακτικού έργου 26 ωρών στο μάθημα «Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ (θεωρία)» του Β’ εξαμήνου στο Ηράκλειο Κρήτης, για τις ανάγκες του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) για το ακαδ. έτο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ανάθεσης...

11.06.2015 Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) για το ακαδημαϊκό έτος 2014-1

11.06.2015 Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15»Nike Air...

22.4.2015 Αποτελέσματα Αξιολόγησης ΕΛ/720/18-3-2015 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

22.4.2015 Αποτελέσματα Αξιολόγησης ΕΛ/720/18-3-2015 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίουAdidas Adilette...

31.03.2015 Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

31.03.2015 Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου....

17.3.2015: Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του Παραρτήματος Άργους στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ 2014-15»

17.3.2015: Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του Παραρτήματος Άργους στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ...

12.11.14 Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια μελανιών, τόνερ κ.λ.π. για τις ανάγκες του προγράμματος Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και Π.Ε.ΣΥ.Π.

12.11.14 Περίληψη και Προκήρυξη Επαναπροκήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια μελανιών, τόνερ κ.λ.π. για τις ανάγκες του προγράμματος Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και Π.Ε.ΣΥ.Π.Adidas Ultra Boost 3.0...

07.11.2014 Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμβάσεις έργου με προσωπικό της ΑΣΠΑΙΤΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Ε.Π.ΠΑΙ.Κ – Π.Ε.ΣΥ.Π.

07.11.2014 Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμβάσεις έργου με προσωπικό της ΑΣΠΑΙΤΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Ε.Π.ΠΑΙ.Κ - Π.Ε.ΣΥ.Π.Zapatillas...

24.10.2014 Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του Παραρτήματος Άργους στο πλαίσιο του Προγράμματος: « Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και Π.Ε.ΣΥ.Π. για το ακαδ. έτος 2014- 15»

24.10.2014 Περίληψη και Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του Παραρτήματος Άργους στο πλαίσιο του Προγράμματος: « Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και Π.Ε.ΣΥ.Π. για το ακαδ. έτος 2014- 15»Nike Air Max 1 For...

20.10.2014 Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμβάσεις έργου με Εξωτερικούς Συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Ε.Π.ΠΑΙ.Κ – Π.Ε.ΣΥ.Π.

20.10.2014 Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμβάσεις έργου με Εξωτερικούς Συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Ε.Π.ΠΑΙ.Κ -...

17.10.2014 Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμβάσεις έργου με Εξωτερικούς Συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Ε.Π.ΠΑΙ.Κ – Π.Ε.ΣΥ.Π.

17.10.2014 Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμβάσεις έργου με Εξωτερικούς Συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Ε.Π.ΠΑΙ.Κ - Π.Ε.ΣΥ.Π.Gifts for...

06.10.2014 Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμβάσεις έργου με Εξωτερικούς Συνεργάτες Παραρτημάτων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Ε.Π.ΠΑΙ.Κ – Π.Ε.ΣΥ.Π.

06.10.2014 Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμβάσεις έργου με Εξωτερικούς Συνεργάτες Παραρτημάτων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Ε.Π.ΠΑΙ.Κ -...

30.09.2014 Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμβάσεις έργου με Εξωτερικούς Συνεργάτες Παραρτημάτων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Ε.Π.ΠΑΙ.Κ – Π.Ε.ΣΥ.Π.

30.09.2014 Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμβάσεις έργου  με Εξωτερικούς Συνεργάτες Παραρτημάτων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Ε.Π.ΠΑΙ.Κ -...

30.09.2014 Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμβάσεις έργου με διευθυντές Παραρτημάτων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Ε.Π.ΠΑΙ.Κ – Π.Ε.ΣΥ.Π.

30.09.14 Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμβάσεις έργου  με διευθυντές Παραρτημάτων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Ε.Π.ΠΑΙ.Κ - Π.Ε.ΣΥ.Π. Air Jordan Shoes...

26.09.2014 Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια μελανιών , αναλωσίμων κλπ για τις ανάγκες τ ου Προγράμματος : « Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και Π.Ε.ΣΥ.Π. ) για το ακαδ. έτος 2014- 15»

26.09.2014 Περίληψη και Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια μελανιών , αναλωσίμων κλπ για τις ανάγκες τ ου Προγράμματος : « Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και Π.Ε.ΣΥ.Π. ) για το ακαδ. έτος 2014-...

01.08.2014 Προκηρύξεις ΕΠΠΑΙΚ – ΠΕΣΥΠ 2014-2015

Προκηρύξεις ΕΠΠΑΙΚ - ΠΕΣΥΠ 2014-2015 01.  01.08.2014 Περίληψη και Προκήρυξη Εξωτερικών Συνεργατών ΕΠΠΑΙΚ - ΠΕΣΥΠ 2014-2015 02.  01.08.2014 Περίληψη και Προκήρυξη Εσωτερικών Συνεργατών ΕΠΠΑΙΚ - ΠΕΣΥΠ 2014-2015 03. 01.08.2014 Περίληψη και Προκήρυξη Διευθυντών...