Πόλεις Παρουσίας ΕΠΠΑΙΚ – ΠΕΣΥΠ

Τα Προγράμματα: Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) λειτουργούν στις παρακάτω πόλεις: