Διπλωματικές Εργασίες ΠΕΣΥΠ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του Π.Ε.ΣΥ.Π. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., κάθε διπλωματική εργασία φοιτητή/τριας που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό και αξιολογήθηκε με βαθμό άνω του οκτώ (8) αναρτάται στον παρόντα χώρο με τη σύμφωνη γνώμη του φοιτητή/τριας.

Όλα τα παρόντα τεκμήρια (τα οποία αναρτώνται) προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και απαγορεύεται κάθε αναπαραγωγή χωρίς αναφορά στην πηγή, δηλαδή την διπλωματική εργασία του φοιτητή/τριας και το link (Υπερσύνδεσμο)  στο οποίο αυτή ανοίγει.

Εύχομαι οι διπλωματικές εργασίες των φοιτητών μας, τους οποίους συγχαίρω, να αποτελέσουν πηγή αναφοράς και κίνητρο για περαιτέρω έρευνα σε κάθε τομέα εφαρμογής του θεσμού ΣυΕΠ.

Ράνυ Καλούρη
Καθηγήτρια
Επιστημονική Υπεύθυνη Π.Ε.ΣΥ.Π.