12.09.2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΠΠΑΙΚ ΠΕΣΥΠ 2023-2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

Λόγω δυσμενών  συνθηκών στην περιφέρεια Θεσσαλίας  η  προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ΕΠΠΑΙΚ ΠΕΣΥΠ 2023-2024 για την πόλη του ΒΟΛΟΥ  παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη 14/09/23 και ώρα 23:59