12.11.14 Περίληψη και Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του προγράμματος Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και Π.Ε.ΣΥ.Π.

Adidas