16.07.2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμβάσεις πρόσθετης απασχόλησης με προσωπικό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για τις ανάγκες του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) για το ακαδ. έτος 2018-19

Popular Off-White