17.3.2015: Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του Παραρτήματος Άργους στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ 2014-15»

ADIDAS