Τελικά αποτελέσματα κλήρωσης ΕΠΠΑΙΚ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΝΕΟ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕΠΠΑΙΚ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΠΑΙΚ

Τελικά αποτελέσματα κλήρωσης ΠΕΣΥΠ

ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2016‐17

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΕΣΥΠ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕΣΥΠ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΕΣΥΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΣΥΠ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ

 

 

Nike news