Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η απονομή των πτυχίων του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. 2015-2016 στην Αθήνα

 

Gifts for Runners