24.03.2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ανάθεσης διδακτικού έργου 26 ωρών στο μάθημα «Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ (θεωρία)» του Β’ εξαμήνου στο Ηράκλειο Κρήτης, για τις ανάγκες του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) για το ακαδ. έτος 2016‐17.

Nike Shop