26.09.2014 Περίληψη και Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια μελανιών , αναλωσίμων κλπ για τις ανάγκες τ ου Προγράμματος : « Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και Π.Ε.ΣΥ.Π. ) για το ακαδ. έτος 2014- 15

JUNIOR