Ανακοινώσεις ΕΠΠΑΙΚ – ΠΕΣΥΠ 2018 – 2019

 Τίτλος

02.10.2018 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΕΠΠΑΙΚ 2018-19.

02.10.2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΠΠΑΙΚ 2018-2019

27.09.2018 -ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΕΣΥΠ 2018-2019

26.09.18 Πρόσκληση Επιλαχόντων ΕΠΠΑΙΚ και πρόσκληση κάλυψης κενών θέσεων

26-09-2018 Αποτελέσματα 2ης πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών ΕΠΠΑΙΚ 2018-2019

25.09.2018 ανακοίνωση-πρόσκληση εγγραφής στο πρόγραμμα ΕΠΠΕΜΕ ΟΑΕΔ-ΤΕ/ΔΕ

10.09.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΠΑΙΚ

03.09.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΠΑΙΚ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

28.08.2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΠΑΙΚ – ΠΕΣΥΠ 2018-2019

23.07.2018 Παράταση Υποβολής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για φοίτηση στα Προγράμματα ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ

11.05.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΠΑΙΚ ΚΑΙ ΠΕΣΥΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

 

Mujer