Ανακοινώσεις ΕΠΠΑΙΚ – ΠΕΣΥΠ 2020 – 2021

14.10.2020 6η Πρόσκληση εγγραφής στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδ. έτος 2020-21.

14.10.2020 6η Πρόσκληση εγγραφής στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδ. έτος 2020-21.

14.10.2020 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4ης Πρόσκλησης εγγραφής στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης και στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό(ΠΕΣΥΠ) της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδ. έτος 2020-21.

14.10.2020 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4ης Πρόσκλησης εγγραφής στο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδ. έτος 2020-21.

13.10.2020 5η Πρόσκληση εγγραφής στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδ. έτος 2020-21.

13.10.2020 5η Πρόσκληση εγγραφής στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδ. έτος 2020-21.

09.10.2020 4η Πρόσκληση εγγραφής στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδ. έτος 2020-21.

09.10.2020 Πρόσκληση εγγραφής για την κάλυψη κενών θέσεων στην πόλη της Ρόδου στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης και στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το ακαδ. έτος 2020-

09.10.2020 4η Πρόσκληση εγγραφής στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδ. έτος 2020-21.

09.10.2020 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ης Πρόσκλησης εγγραφής στο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδ. έτος 2020-21.(ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ).

09.10.2020 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ης Πρόσκλησης εγγραφής στο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδ. έτος 2020-21.(ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ).

09.10.2020 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ης Πρόσκλησης εγγραφής στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης και στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδ. έτος 2020-21.(ΕΙΣΑΓOΜΕΝΟΙ).

09.10.2020 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ης Πρόσκλησης εγγραφής στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης και στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδ. έτος 2020-21(ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ).

02.10.2020 3η Πρόσκληση εγγραφής στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδ. έτος 2020-21.

 02.10.2020 3η Πρόσκληση εγγραφής στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδ. έτος 2020-21.

 02.10.2020 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης Πρόσκλησης εγγραφής στο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδ. έτος 2020-21.(ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ).

 02.10.2020 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης Πρόσκλησης εγγραφής στο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδ. έτος 2020-21.(ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ).

 02.10.2020 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης Πρόσκλησης εγγραφής στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης και στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδ. έτος 2020-21.(ΕΙΣΑΓOΜΕΝΟΙ).

 02.10.2020 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης Πρόσκλησης εγγραφής στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης και στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδ. έτος 2020-21(ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ).

 25.09.2020 2η Πρόσκληση εγγραφής στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδ. έτος 2020-21.

 25.09.2020 2η Πρόσκληση εγγραφής στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης και στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδ. έτος 2020-21.

 25.09.2020 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης Πρόσκλησης εγγραφής στο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδ. έτος 2020-21.(ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ).

 25.09.2020 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης Πρόσκλησης εγγραφής στο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδ. έτος 2020-21.(ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ).

 25.09.2020 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης Πρόσκλησης εγγραφής στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης και στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδ. έτος 2020-21.(ΕΙΣΑΓOΜΕΝΟΙ).

 25.09.2020 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης Πρόσκλησης εγγραφής στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης και στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδ. έτος 2020-21.(ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ).

16.09.2020 1η Πρόσκληση εγγραφής στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδ. έτος 2020-21

16.09.2020 1η Πρόσκληση εγγραφής στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης και στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδ. έτος 2020-21.

16.09.2020 Πλατφόρμα υποβολής δικαιολογητικών ΕΠΠΑΙΚ 2020-2021.

16.09.2020 Πλατφόρμα υποβολής δικαιολογητικών ΠΕΣΥΠ 2020-2021.

11.09.2020 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΠΑΙΚ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

 11.09.2020 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΣΥΠ ΕΤΟΥΣ 2020-2021.

09.09.2020 Αίτηση εγγραφής των Προγραμμάτων ΕΠΠΑΙΚ(pdf) ΕΠΠΑΙΚ (doc)-ΠΕΣΥΠ(pdf) ΠΕΣΥΠ (doc) για το έτος  2020-2021.

09.09.2020. (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020-2021.

07.09.2020. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

04.09.2020 Έλεγχος σειράς κατάταξης προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ

04.09.2020 Έλεγχος σειράς κατάταξης προγράμματος ΠΕΣΥΠ

03.09.2020 Ενημέρωση για κλήρωση και αριθμός αιτήσεων ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ ακαδημαϊκού έτους 2020-21

10.07.2020 Συχνές ερωτήσεις για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης ΕΠΠΑΙΚ – ΠΕΣΥΠ 2020-21

08.07.2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΠΑΙΚ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

08.07.2020 Πλατφόρμα Υποβολής Αιτήσεων ΕΠΠΑΙΚ 2020-21

08.07.2020 Πλατφόρμα ελέγχου συμμετοχής σε 3 κληρώσεις ΕΠΠΑΙΚ 2020-21

08.07.2020ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕΣΥΠ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

08.07.2020 Πλατφόρμα Υποβολής Αιτήσεων ΠΕΣΥΠ 2020-21