Ανακοινώσεις ΕΠΠΑΙΚ – ΠΕΣΥΠ 2021-2022

11.10.2021 Αποτελέσματα ελέγχου Πρόσκλησης Για Κάλυψη Κενών ΠΕΣΥΠ Ακαδ. Ετους

11.10.2021 Αποτελέσματα ελέγχου 6ης Πρόσκλησης ΠΕΣΥΠ Ακαδ. Ετους 2021-22

11.10.2021 Αποτελέσματα ελέγχου 6ης Πρόσκλησης ΕΠΠΑΙΚ Ακαδ. Ετους 2021-22

07.10.2021 Αποτελέσματα ελέγχου 5ης Πρόσκλησης ΕΠΠΑΙΚ Ακαδ. Ετους 2021-22

07.10.2021 Αποτελέσματα ελέγχου 5ης Πρόσκλησης ΠΕΣΥΠ Ακαδ. Ετους 2021-22

07.10.2021 6η Πρόσκληση εγγραφής επιλαχόντων στο  Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ)  της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδ. έτος 2021-22

07.10.2021 6η Πρόσκληση εγγραφής επιλαχόντων στο  Πρόγραμμα Ειδίκευσης και στην Συμβουλευτική  και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδ. έτος 2021-22

07.10.2021 Πρόσκληση Κενών Θέσεων ΠΕΣΥΠ Ακαδ. ετους 2021-22

05.10.2021 Πλατφόρμα υποβολής δικαιολογητικών ΕΠΠΑΙΚ B (Επιλαχόντων 5η Πρόσκληση)

05.10.2021 Πλατφορμα υποβολης δικαιλογητικων ΠΕΣΥΠ B (Επιλαχόντων 5η Πρόσκληση)

05.10.2021 5η Πρόσκληση εγγραφής επιλαχόντων στο  Πρόγραμμα Ειδίκευσης και στην Συμβουλευτική  και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδ. έτος 2021-22

05.10.2021 5η Πρόσκληση εγγραφής επιλαχόντων στο  Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ)  της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδ. έτος 2021-22

05.10.2021 Αποτελέσματα ελέγχου 4ης Πρόσκλησης ΠΕΣΥΠ Ακαδ. Ετους 2021-22

05.10.2021 Αποτελέσματα ελέγχου 4ης Πρόσκλησης ΕΠΠΑΙΚ Ακαδ. Ετους 2021-22

01.10.2021 Αποτελέσματα ελέγχου 3ης Πρόσκλησης ΕΠΠΑΙΚ Ακαδ. Ετους 2021-22

01.10.2021 Αποτελέσματα ελέγχου 3ης Πρόσκλησης ΠΕΣΥΠ Ακαδ. Ετους 2021-22

01.10.2021 4η Πρόσκληση εγγραφής επιλαχόντων στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδ. έτος 2021-22

01.10.2021 4η Πρόσκληση εγγραφής επιλαχόντων στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης και στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδ. έτος 2021-22

01.10.2021 Πλατφόρμα υποβολής δικαιολογητικών ΕΠΠΑΙΚ B (Επιλαχόντων 4η Πρόσκληση)

01.10.2021 Πλατφορμα υποβολης δικαιλογητικων ΠΕΣΥΠ B (Επιλαχόντων 4η Πρόσκληση)

01.10.2021 Οδηγίες Υποβολής Δικαιολογητικών ΕΠΠΑΙΚ – ΠΕΣΥΠ

30.09.2021 Πρόσκληση εγγραφής επιλαχόντων στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης και στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδ. έτος 2021-22

28.09.2021 Αποτελέσματα ελέγχου 2ης Προσκλησης ΕΠΠΑΙΚ Ακαδ. Ετους 2021-22

28.09.2021 Αποτελέσματα ελέγχου 2ης Προσλησης  ΠΕΣΥΠ Ακαδ. Ετους 2021-22

28.09.2021 3η Πρόσκληση εγγραφής επιλαχόντων στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδ. έτος 2021-22

28.09.2021 3η Πρόσκληση εγγραφής επιλαχόντων στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης και στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδ. έτος 2021-22

28.09.2021 Πλατφόρμα υποβολής δικαιολογητικών ΕΠΠΑΙΚ B (Επιλαχόντων 3η Πρόσκληση)

28.09.2021 Πλατφορμα υποβολης δικαιλογητικων ΠΕΣΥΠ B (Επιλαχόντων 3η Πρόσκληση)

21.09.2021 Αποτελέσματα ελέγχου ΕΠΠΑΙΚ Ακαδ. Ετους 2021-22

21.09.2021 Αποτελέσματα ελέγχου ΠΕΣΥΠ Ακαδ. Ετους 2021-22

21.09.2021 2η Πρόσκληση εγγραφής επιλαχόντων στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδ. έτος 2021-22

21.09.2021 2η Πρόσκληση εγγραφής επιλαχόντων στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης και στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδ. έτος 2021-22

21.09.2021 Πλατφόρμα υποβολής δικαιολογητικών ΕΠΠΑΙΚ B (Επιλαχόντων 2η Πρόσκληση)

21.09.2021 Πλατφορμα υποβολης δικαιλογητικων ΠΕΣΥΠ B (Επιλαχόντων 2η Πρόσκληση)

14.09.2021Αποτελέσματα ελέγχου ΕΠΠΑΙΚ Ακαδ. Ετους 2021-22

14.09.2021Αποτελέσματα ελέγχου ΠΕΣΥΠ Ακαδ. Ετους 2021-22

14.09.2021Πρόσκληση εγγραφής επιλαχόντων στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδ. έτος 2021-22

14.09.2021Πρόσκληση εγγραφής επιλαχόντων στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης και στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδ. έτος 2021-22

14.09.2021Πλατφόρμα υποβολής δικαιολογητικών ΕΠΠΑΙΚ B (Επιλαχόντων)

14.09.2021Πλατφορμα υποβολης δικαιλογητικων ΠΕΣΥΠ B (Επιλαχόντων)

08.09.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕΠΠΑΙΚ ΚΑΙ ΠΕΣΥΠ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

01.09.2021 Ανακοίνωση για τους πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ για το ακαδ. έτος 2021-22

01.09.2021 Ανακοίνωση για τα αποτελέσματα κλήρωσης για το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) της ΑΣΠΑΙΤΕ για την πόλη του Βόλου για το ακαδ. έτος 2021-22

01.09.21 Οδηγίες Υποβολής Δικαιολογητικών ΕΠΠΑΙΚ – ΠΕΣΥΠ

31.08.2021 Πλατφόρμα υποβολής δικαιολογητικών ΕΠΠΑΙΚ

31.08.2021 Πλατφορμα υποβολης δικαιλογητικων ΠΕΣΥΠ

27.08.2021 Πρόσκληση εγγραφής επιτυχόντων στο  Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ)  της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδ. έτος 2021-22

27.08.2021 Πρόσκληση εγγραφής επιτυχόντων στο  Πρόγραμμα Ειδίκευσης και στην Συμβουλευτική  και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδ. έτος 2021-22

27.08.2021 Αποτελέσματα κλήρωσης για το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ)  της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδ. έτος 2021-22

27.08.2021 Αποτελέσματα κλήρωσης για το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)  της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδ. έτος 2021-22

26.08.2021 Ενημέρωση για κλήρωση και αριθμός αιτήσεων ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ ακαδημαϊκού έτους 2021-22

12.07.2021 Πλατφόρμα Υποβολής Αιτήσεων ΕΠΠΑΙΚ 2021-22

12.07.2021 Πλατφόρμα ελέγχου συμμετοχής σε 3 κληρώσεις ΕΠΠΑΙΚ 2021-22

12.07.2021 Πλατφόρμα Υποβολής Αιτήσεων ΠΕΣΥΠ 2021-22

12.07.2021 Συχνές ερωτήσεις για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης ΕΠΠΑΙΚ – ΠΕΣΥΠ 2021-22

09.07.2021ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΠΑΙΚ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

09.07.2021ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕΣΥΠ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021-22