1. ΒΑΝΙΚΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ, Συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού: προσωπική & επαγγελματική ανάπτυξη, [διπλωματική εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτρια καθηγήτρια: Δόλγυρα Κωνσταντινιά, παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 15/9/2016], 2016.mar.van.pdf

2. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ, Ψυχική ανθεκτικότητα και εκπαίδευση-εμπειρική έρευνα σε εκπαιδευτικούς της Ν.Εύβοιας και της Αττικής, [διπλωματική εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτης καθηγητής: Θεοδοσάκης Δημήτρης, παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 03/10/2016], 2016.ath.zog.pdf

3. ΚΑΛΜΑΝΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ, Επαγγελματική εξουθένωση επαγγελματιών υγείας-συμβουλευτική παρέμβαση, [διπλωματική εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτρια καθηγήτρια: Γιωτσίδη Βασιλική, παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 05/7/2016], 2016.asi.kal.pdf

4. ΚΑΤΣΑ ΑΛΙΚΗ, Καταγραφή της Κοινωνικής πολιτικής για τους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο στην ελληνική πραγματικότητα,  [διπλωματική εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτρια καθηγήτρια: Καλούρη Ράνυ, παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 23/02/2016], 2016.ali.kat.pdf

5. ΝΤΟΥΡΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ – ΣΥΡΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, Κριτήρια Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών Δομών ΣΥΕΠ από το κοινό τους και Σύνταξη Αντίστοιχου Ερωτηματολογίου. [διπλωματική εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτης καθηγητής: Παπακίτσος Ευάγγελος, παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 12/09/2016], 2016.nto.sir.pdf.

6. ΡΟΡΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Παράγοντες και κίνητρα που επηρεάζουν την επαγγελματική επιλογή των μαθητών/τριών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εμπειρική έρευνα στα Επαγγελματικά Λύκεια. [διπλωματική εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτης καθηγητής: Κορρές Κωνσταντίνος, παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 15/09/2016], 2016.ana.ror.pdf.

7. ΓΑΪΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας ως εργαλείο εφαρμογής της συμβουλευτικής στο σχολείο. [διπλωματική εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτρια καθηγήτρια: Ασκητοπούλου Βασιλική, παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 30/6/2016], 2016geo.gai.pdf

8. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, Συμβουλευτική Πένθους. [διπλωματική εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτης καθηγητής: Οικονόμου Ανδρέας, παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 6/10/2016], 2016ioa.xat.pdf

9. ΤΕΡΖΗ ΜΑΡΙΑ – ΤΣΙΛΙΜΠΑΚΟΥ ΕΛΕΩΝΟΡΑ, Έρευνα στους παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή επαγγέλματος σε σπουδαστές ΙΕΚ του νομού Θεσσαλονίκης. [διπλωματική εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτης καθηγητής: Μενεξές Γεώργιος, παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 23/9/2016], 2016ter.tsi.pdf

10. ΔΑΜΙΓΟΣ ΑΓΑΠΙΟΣ, Το πένθος. [διπλωματική εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτρια καθηγήτρια: Παλαιολόγου Άντζυ, παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 21/06/2016], 2016.aga.dam.pdf

11. ΖΩΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΝΑΚΟΥ ΕΦΗ, Σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης. Επαγγελματική εξουθένωση εκπαιδευτικών. [διπλωματική εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτης καθηγητής: Κάμτσιος Σπυρίδων, παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 23/06/2016], 2016par.zot.efi.nak

12. ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΜΑΡΙΑ, Το χιούμορ. [διπλωματική εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτρια καθηγήτρια: Παλαιολόγου Αγγελική, παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 21/06/2016], 2016mar.kro

13. ΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ – ΤΣΙΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Εφαρμογή της συστημικής θεωρίας στην επαγγελματική συμβουλευτική. [διπλωματική εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτης καθηγητής: Γρηγόρης Μιχάλης, παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 30/06/2016], 2016ele.tsi.kon.top.pdf

14. Γκάτη Γεωργία, Λακμέτα Βασιλική, Φράγκος Ιωάννης, Η ανεργία σε περίοδο οικονομικής κρίσης: Μελέτη περίπτωσης σε πτυχιούχους παραγωγικών ηλικιών (23-27 ετών). [διπλωματική εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτης καθηγητής: Βασίλειος Χατζημπύρος, παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 24/06/2016], 2016.ioa.fra.gat.geo.lak.vas.pdf

15. ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ – ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός ΑμεΑ. [διπλωματική εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτρια καθηγήτρια: Σικελιανού Δέσποινα, παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 28/06/2016], 2016.aik.sta.hry.kar

16. ΡΟΔΑΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, Το εργασιακό άγχος των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. [διπλωματική εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτρια καθηγήτρια: Σικελιανού Δέσποινα, παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 8/07/2016], 2016.kal.rod.pdf

17. Δαγκωνάκη Χρυσούλα, Ψυχολογική προσέγγιση της έννοιας του εαυτού: η αυτοεκτίμηση σπουδαστών κολλεγίου σε σχέση με την ατομική συμβουλευτική παρέμβαση. [διπλωματική εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτης καθηγητής: Ζουραράκη Χρυσούλα, παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 27/06/2016], 2016xry.dag

18. Καραντζή Μαρία, Συμβουλευτική μαθητών και γονέων θυμάτων διαδικτυακής βίας ή εκφοβισμού,

[διπλωματική εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτης καθηγητής: Aντωνίου Θεόδωρος, παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 27/06/2016], 2016mar.kar.pdf

19. Μερκουλίδη Γεωργία-Μερκουλίδη Ελευθερία, Η Αναγκαιότητα της Συμβουλευτικής σε Γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας, [διπλωματική εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτης καθηγητής: Πατεράκη Μαρία, παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 28/06/2016], 2016.geo.mer.ele.mer

20 .Παγκάλου Ευαγγελία-Τσικαλάκης Γεώργιος,  Απόψεις ωφελουμένων από τη διαδικασία του mentoring: η επίδρασή του στην εργασιακή τους ζωή. [διπλωματική εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτης καθηγητής: Φραγκούλης Ιωσήφ, παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 27/06/2016], 2016.pag.eva.tsi.geo

21. ΚΑΡΑΝΔΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Η Επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

[διπλωματική εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτης καθηγητής: Aντωνίου Θεόδωρος, παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 27/06/2016], 2016.kar.emm.lam.ant.pdf.

22. Κωνσταντινίδου Νικολέττα-Τότσικα Χρυσούλα, Θεωρία και εφαρμογές των ΤΠΕ στην συμβουλευτική, Η συμβουλευτική μέσω διαδικτύου. [διπλωματική εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτης καθηγητής: Τέλλος Γεώργιος, παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 23/06/2016], 2016.nik.kon.chr.tot.pdf

Συνέχεια καταλόγου Διπλωματικών Eργασιών 2016

Sneakers