1. ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας & αυτοεκτιμώμενη συναισθηματική νοημοσύνη,

[διπλωματική εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτρια καθηγήτρια: Βλαχάδη Μαρία, παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 06/02/2017], 2017.emm.vre.pdf

2. ΚΑΤΣΑΜΩΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, Διερεύνηση σχέσεων του αντιλαμβανόμενου θετικού κοινωνικού αντικτύπου και της αυτόνομης παρακίνησης στο χώρο εργασίας,

[διπλωματική εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτης καθηγητής: Κωνσταντίνος Παπαχριστόπουλος, παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 21/3/17], 2017.the.kat.pdf

3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ, Μαθησιακές Δυσκολίες Εφήβων,

[διπλωματική εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτρια καθηγήτρια Ράνυ Καλούρη, παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 08/3/17],  2017.eut.kon.pdf

4. ΠΕΤΡΙΤΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, Ψυχική ανθεκτικότητα και σχολικό πλαίσιο-ο ρόλος του καθηγητή ως συμβούλου στην εφηβεία,

[διπλωματική εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτης καθηγητής: Θεοδοσάκης Δημήτριος, παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 15/03/17], 2017.kir.petr.pdf

5. ΣΑΛΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, Ο ρόλος της Συμβουλευτικής στην Εκπαίδευση, στο επαγγελματικό άγχος και στον επαγγελματικό προσανατολισμό.

[διπλωματική εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτρια καθηγήτρια: Γκάτσα Τατιανή, παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 1/03/2017], 2017.kal.sal.pdf

6. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Προοπτικές για τα επαγγέλματα, employmentprojections στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Θεωρητικές προσεγγίσει, δεδομένα και καλές πρακτικές σε διεθνές και τοπικό επίπεδο.

[διπλωματική εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτης καθηγητής: Παναγιώτης – Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 3/03/2017], 2017.hri.ioa.pdf.

7. ΔΡΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΗΛΙΑΝΑ, Η συμβολή των ηλεκτρονικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη καθοδήγηση ομάδων. Μελέτη και εφαρμογή του εργαλείου Google+.

[διπλωματική εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτης καθηγητής: Αρμακόλας Στέφανος, παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 3/03/2017], 2017.kon.dra.ili.pap.pdf.

8.ΜΑΝΩΛΗ ΜΑΡΙΑ, Οι δεξιότητες του συμβούλου. Πως τις αντιλαμβάνονται οι εν δυνάμει σύμβουλοι.

[διπλωματική εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτης καθηγητής: Μπότου Αθανασία, παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 08/3/2017], 2017.mar.man.pdf¨

9. ΚΟΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, Το στρες των προπονητών: Εννοιολογικό και θεωρητικό πλαίσιο. Ο ρόλος της Συμβουλευτικής

[διπλωματική εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτης καθηγητής: Γαλανάκης Μιχάλης, παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 21/3/2017], 2017.dim.kou.pdf

Συνέχεια Καταλόγου Διπλωματικών εργασιών 2017

Air Max