Λειτουργεί στο Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ η υποστήριξη ψηφιακών υποδομών του Προγράμματος (Αθήνα) και υποστήριξη Κέντρου εξυπηρέτησης φοιτητών, διδασκόντων, Υπεύθυνων και λοιπών εμπλεκομένων στην υλοποίηση του Προγράμματος σε όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Email : helpdesk@aspete.gr