31.07.2015 Περίληψη και Προκήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης για τα προγράμματα ΕΠΠΑΙΚ- ΠΕΣΥΠ στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Αθήνας στο Μαρούσι

Footwear